European Banana UnionALI-BABA ZÁKON DO PARLAMENTU:
ALI BABA POTREBOVAL IBA 40 ZBOJNÍKOV, SLOVENSKO NEPOTREBUJE 150 ZBOJNÍKOV V PARLAMENTE! KEBY SME ZNíŽILI POČET "POSLANCOV" V PARLAMENTE ZO SÚČASNÝCH 150 NA 40 TÝM BY SLOVENSKO UŠETRILO MOŽNO AŽ 1 MILIARDU EURO KTORÚ TÍ NADBYTOČNÍ 110 ZBOJNÍCI UKRADNÚ, ROK ČO ROK, CEZ KORUPCIU A PODVODY. POTOM BY BOLO DOSŤ NA ZDRAVOTNÍCTVO A ŠKOLSTVO.

CELÁ VLÁDA, PARLAMENT... NA DETEKTOR LŽÍ - ZASTAVME ZLODEJOV A KLAMÁROV!

SME V RIADNEJ KAŠI:

V roku 1990 bolo u nás 13 vysokých škôl, na ktorých študovalo 65 tisíc študentov.

V roku 2012 je na Slovensku 38 vysokých škôl, každá z nich má ešte niekoľko detašovaných
pracovísk, 230tisíc študentov.

38 vysokých škôl - to je 38 rektorov a rektorátov, 140 prorektorov, 140 dekanov a dekanátov,
600 prodekanov, 140 štúdijných oddelení, 800 katedier, 420 profesorov, tisíce docentov a
odborných asistentov, asistentov, obslužných pracovníkov. To sú desiatky budov a objektov s
vysokými nákladmi na prevádzku a údržbu.

Lákadlom na štúdium je odbor tzv. manažmentu, výroby, obchodu, finančníctva, štátnej a verejnej
správy, a dnes už možno aj manažmentu filozofie.

Akých manažérov môže asi vychova docent, dnes už dokonca profesor, ktorý skutoènú fabriku
videl na exkurzii v 6.semestri svojho štúdia, aj to si viac všímal prednosti kolegyne z roèníka,
a za najvýznamnejšiu èas svojej profesionality uvádza 6 mesaènú stáž v Amerike. Že to bolo pri
obsluhe kolotoèov v zábavnom parku, tají.

Na právnických fakultách študuje viac poslucháèov ako je právnikov v reálnej praxi.

Aká asi èaká budúcnos absolventa politologie z Detvianskej Huty, absolventa medialnej
komunikácie z Oravskej Polhory, èi absolventa antropologie z Majcichova?

Ako sa uplatnia tie tisíce absolventov z kresanských univerzít a fakúlt v Bratislave, Trnave,
Nitre, Ružomberku, koho budú obviòova za svoju neuplatnite¾nos?

Podobná situácia je s absolventmi stredných škôl, keï medzi 19 až 24 roèných mladými ¾uïmi je
až 36 % nezamestnaných, a 100 tisíc pracuje v zahranièí, ako dokladaèi tovaru v pražských
supermarketoch alebo na bitunkoch v Anglicku.

Tisíce maturantiek vymieòa pampersky rakúským seniorom. Paradoxné pri tom je, že ak firma
Samsung zruší prevádzku v Dunajskej Strede, o prácu príde 3000 Rumunov.

Žia¾, nedokážu pochopi - ani za totality externe vyštudovaní právnici, ani nedávni 4
semestroví absolventi manažmentu, že národný dôchodok, dnes hrubý domáci produkt /HDP/ sa
neprodukuje ani v Národnej rade, ani v Národnom divadle, a už vôbec nie v obchode èi banke.

V roku 1990 sme okrem mandariniek, banánov, pomaranèov a citronov boli úplne sebestaèní v
potravinách a ovocí. V po¾nohospodárstve pracovalo 350 tisíc ¾udí. Dnes pracuje v
po¾nohospodárstve 60 tisíc ¾udí, a dovážame 65 % potravín, na najúrodnejších pôdach sa stavajú
automobilky, priemyselné parky a logistické centrá, lúky sa nekosia a nevypásajú, zarastajú
tàním a bod¾aèím, dažïová voda sa nezachytáva, studne vysýchajú, a doliny nièia prívalové
povodne.

A nikto sa za niè necíti zodpovedný... Akože inteligentov kopu, len to nejako nevidno, staèí si
pozrie niektoré idiotské internetové diskusie...

Letak2-dane.jpg (116691 bytes)
Letak1- NAROD-POVSTAN.jpg (364894 bytes)

img001.jpg (1133982 bytes)KONIEC VŠETKÝM "ODMENÁM" A PODOBNEMU TUNELOVANIU! VŠETKÝM POLITIKOM A ŠTÁTNYM ZAMESTNANCOM KTORÝM SA TO NEPÁČI NAVRHNÚŤ ABY IŠLI PRACOVAŤ DO ZDRAVOTNÍCTVA ALEBO NA POŠTU KDE ZARÁBAJÚ 350 HRUBÉHO A 300 ČISTÉHO! ICH "ODMENY" SÚ V SKUTOČNOSTI ÚPLATKY A TUNELOVANIE! A TO PLATÍ AJ PRE VÁS PÁN LIPŠIC! NEHRAJTE SA NA SVäTCA KÝM VYPRÁZDŇUJETE KASU VÁŠHO MINISTERSTVA TAKÝMTO TUNELOVANÍM! TIE PENIAZE ČO STE "UŠETRILI" NIKDY NEBOLI VAŠE. IBAŽE STE SI DOPREDU VYŽIADAL PENIAZE NAVYŠE PRE VAŠE MINISTERSTVO ABY STE MAL Z ČOHO TUNELOVAŤ. A TO ISTÉ PLATÍ O VAŠICH KUMPÁNOCH V INÝCH MINISTERSTVÁCH.

POTREBUJEME ZÁKON PROTI VŠETKÝM ODMENÁM A ZLATÝM PADÁKOM. AJ TAK TIE ICH PLATY SÚ AŽ PRÍLIŠ VYSOKÉ! TENTO ZÁKON BY JEDNÝM PODPISOM VYRIEŠIL DEFICIT, ZADLŽOVANIE A NEZAMESTNANOSŤ SLOVENSKA!

GORILIZMUS
Kauza Gorila - volte Slobodu nie Gorily !
Slovenské Gorily nepatria do džungle ani do parlamentu ale za mreže!

protestgorila.com

 

Mark Hucko - vojna proti Gorilam za slobodne SlovenskoZBAVILI SME SA KOMUNIZMU, TERAZ SA POTREBUJEME ZBAVIŤ GORILIZMU. VYJDIME NA NÁMESTIA ŠTRNGAŤ KĽÚČAMI AKO V 89-tom ROKU!
Už nejde o boj Ľavice proti Pravici, ani o boj Opilcov proti Maďarom, teraz ide o to či budeme slobodní alebo či budeme naďalej žiť pod jarmom Gorilizmu. 40 rokov Komunizmu a dvadsať rokov Gorilizmu stačilo!
Ak si naozaj chcete zachrániť Vaše zdravotníctvo, prácu a dôchodky, nenechajte sa zmiasť fiktívnym bojom Ľavice proti Pravici. Postavte sa proti všetkým ktorí Vás okrádali a budú okrádať či z prava či z ľava! 
Utiekol som pred Komunizmom ale teraz keď som sa vrátil prisahám že neprestanem kým neoslobodím túto krajinu od tých ktorí ju rozkradli.

Mark Hucko

www.gorilizmus.com

www.protestgorila.com